Parkeringsopsyn – når dine parkeringspladser kræver ekstra opmærksomhed

Som ansvarlig for administration og drift af private parkeringspladser tilhørende ditto ejendomme vil du helt sikkert kunne nikke genkendende til problematikken omkring uvedkommende parkering. Især hvis ejendommen – og dermed de dertil hørende parkeringspladser – er beliggende tæt på attraktioner, i tættere bebyggede områder, eller i deciderede byzoner.

Her kan det nemlig godt være endog særdeles vanskeligt at finde parkering. Derfor er der mange bilister som ser deres snit til at parkere gratis på private parkeringspladser. Dette er til stor gene for de beboere, medarbejdere, kunder eller gæster som har retmæssigt krav på pladserne men i stedet må se sig henvis til parkering på gaden – måske endda langt væk fra ejendommen og mod betaling.

Du bør således sørge for at beboeres, gæsters og medarbejderes ret til parkering opretholdes. Og dette kan du gøre ved at indføre parkeringsopsyn.

Hvad er parkeringsopsyn?

Parkeringsopsyn er som regel en del af en samlet parkeringsløsning som udbydes af professionelle parkeringsfirmaer. Der er flere gode grunde til at vælge parkeringsopsyn, afhængig af dine parkeringspladsers disposition.

Hvor visse parkeringspladser har mulighed for afspærring, og dermed adgangsbegrænsning ved hjælp af bomme og pullerter som aktiveres ved gyldig parkeringstilladelse, vil der på mere åbne parkeringspladser være behov for opsyn og kontrol.

Parkeringsopsyn udføres af dygtige og veluddannede parkeringsvagter som har den rette hjemmel til udstedelse af forlæg til parkerings bøder. Og lader du et professionelt parkeringsselskab som for eksempel UnoPark forestå din parkeringsløsning kan du være sikker på at dine regler vil blive håndhævet i forbindelse med parkeringsopsyn.

Få den bedste parkeringsløsning med parkeringsopsyn hos UnoPark

Som kunde hos UnoPark er det dig og dine parkeringspladser som er i centrum. Det betyder at du bestemmer hvilke regler der skal gælde på dine private parkeringspladser. UnoPark sørger for behørig skiltning og for at inddrive skyldige beløb fra bøder. Læs mere på UnoPark.dk